Home

Over Platform Goede Epilepsiezorg

Platform Goede Epilepsiezorg wil bijdragen aan betere epilepsiezorg om een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven voor mensen met epilepsie en hun naasten mogelijk te maken.

Neem hier KENNIS van beleid, onderzoek en ontwikkelingen. Lees over innovatieve (eHealth-)toepassingen in de PRAKTIJK. Laat ook uw OPINIE horen.

Het accent ligt op ontwikkelingen in de (epilepsie)zorg die leiden tot meer passende of doelmatiger zorg, (meer) eigen regie/zelfmanagement bij de patiënt en toepassingen van eHealth.

Zelf een bijdrage leveren? Een artikel, opiniestuk of heeft u een initiatief of product dat uw inziens bijdraagt aan betere epilepsiezorg? E-mail dan naar info@goede-epilepsiezorg.nl.

Lees meer over het Platform Goede Epilepsiezorg »


Cursus ‘Je epilepsie de baas?!’

De cursus biedt handreikingen, uitwisseling van ervaringen en steun. Voor mensen met epilepsie of ouders van een kind met epilepsie. Lees meer »


 Visie op epilepsiezorg

De visie op de epilepsiezorg in Nederland vanuit patiëntenperspectief is nu uitgebracht als bundel!

De Trilogie van Toeval naar Plan bevat de volgende thema’s:

Op weg naar Goede Zorg zoekt de Epilepsie Vereniging Nederland nadrukkelijk samenwerking en nodigt daartoe alle geïnteresseerde partijen uit om mee te denken over en werken aan de doorontwikkeling van ideeën.


WEB-TV over:

  • Patiënten en zorgverleners aan het woord
  • Cocreatie & eHealth
  • Quantified Self: meten = weten
  • Mobile health in the online hulpverlening
  • Electronisch spreekuur epilepsie, e-docs, apps, etc.

Ga naar Web TV van de DigitaleZorgGids »