Visie & beleid EVN

Kwaliteitscriteria epilepsiezorg vanuit patiëntenperspectief (EVN)

Op zaterdag 2 juni overhandigden prof. dr. O. van Nieuwenhuizen, kinderneuroloog, en mevrouw drs. C. Kalsbeek van Het Ondersteuningsbureau voor patiëntenorganisaties (HOB), de kwaliteitscriteria epilepsiezorg vanuit patiëntenperspectief aan de voorzitter van de Epilepsie Vereniging Nederland, mevrouw drs. A. van Popta. Dr. G.J. de Haan, voorzitter van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie, nam een exemplaar in ontvangst van de voorzitter. Lees meer »


Visie Epilepsie Vereniging Nederland

De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) heeft een visiedocument geschreven ‘Goede zorg voor mensen met epilepsie vanuit patiëntenperspectief’, dat door gesprekken met velen tot stand is gekomen.
Ton Tempels (directeur EVN): “Het was inspirerend om vanuit patiëntenperspectief met elkaar te denken over wat we in Nederland moeten verstaan onder ‘goede epilepsiezorg’. Dit visiedocument is in onze ogen geen eindpunt van denken, maar een vertrekpunt. Het doel van dit visiestuk is om met elkaar, professionals én patiëntenorganisatie, te komen tot een gedeelde visie op ‘goede zorg voor mensen met epilepsie’.”
Ga naar de pagina visiedocument EVN »


Chronic Care Model (CCM)

Het ‘Chronic Care Model’ is door de wereld gezondheidsorganisatie (WHO) geadopteerd als routemap voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg in diverse landen. Ook in Nederland vormt het CCM het raamwerk voor de zorg aan chronisch zieken. Het model gaat ervan uit dat de resultaten van de zorg verbeteren door productieve interacties tussen de geïnformeerde, geactiveerde patiënt (en diens omgeving) en het voorbereide, pro-actieve team van zorgverleners.
Het CCM in een notedop »


Bekwaam is bevoegd

Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

Het is noodzakelijk zorgprofessionals zoals artsen en verpleegkundigen anders op te leiden om ze voor te bereiden op de vraag naar zorg van morgen. Dit geldt zowel voor de initiële scholing als voor de bij- en nascholing.
Door de veranderende vraag wordt een beroep wordt gedaan op andere competenties en een grotere diversiteit aan beroepen. Zorgverleners zullen in de toekomst beter zijn toegerust voor preventie van ziekte en het langdurig ondersteunen van chronisch zieken.
De patiënt krijgt zorg op maat van een zorgverlener die de kennis en kunde heeft die nodig zijn voor zijn behandeling. De zorgverlener is continue bijgeschoold in kennis en vaardigheden die patiënten nodig hebben.
Lees meer »

Hoofdstuk 2 over het Chronic Care model »


Chronic Care Model in Nederland

Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies ‘Bekwaam is bevoegd’.

Volldige rapport »
Samenvatting »


Gezondheid 2.0

Korte inhoud
Advies van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) aan de minister van VWS over hoe patiënten en zorgverleners actief samen kunnen werken waardoor de doeltreffendheid en de kwaliteit van de zorg toeneemt.
Bottomline: internet verandert relatie tussen patiënten, artsen en verzekeraars ingrijpend.
Lees meer »


Brief Klink overprogrammatische aanpak chronisch zieken

Deze brief van Klink fungeert als basis voor het huidige beleid.
Thema’s: demografische ontwikkeling, maatschappelijke kosten, maatschappelijke ambitie, programmatische aanpak/diseasemanagement, multidisciplinaire zorg, zelfmanagement, zorgstandaard en samenhang.
Lees meer »


Presentatie van prof. Spreeuwenberg

Een uitwerking van het CCM met een kleine link naar epilepsie.
Ga naar de presentatie »