Kwaliteitscriteria epilepsiezorg vanuit patiëntenperspectief

Goede zorg begint met een goede start!

De Epilepsie Vereniging Nederland heeft op 2 juni 2012 ‘kwaliteitscriteria epilepsiezorg vanuit patiëntenperspectief’ gepresenteerd.

Het document, dat als titel heeft: ‘Goede zorg begint met een goede start’, is gebaseerd op sociaal wetenschappelijk onderzoek naar meningen en ervaringen van patiënten en direct betrokkenen over wat zij verstaan onder ‘goede epilepsiezorg’. Vervolgens is op de resultaten uit dit onderzoek gereageerd door een zogenoemde klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van alle disciplines rond epilepsie. Prof. dr. O. van Nieuwenhuizen was voorzitter van deze klankbordgroep.

Het tot stand komen van de criteria is een volgende stap die de Epilepsie Vereniging Nederland zet op weg naar epilepsiezorg anno 2012.

De kwaliteitscriteria zijn vastgelegd in zeven hoofdstukken:

  1. Epilepsie-specifieke deskundigheid
  2. Basisteam epilepsiezorg
  3. Integrale benadering van epilepsie
  4. Individueel Zorgplan Epilepsie
  5. Omgeving betrekken bij zorg
  6. Continuïteit van medicatiebeleid
  7. Toegevoegde waarde van de patiëntenorganisatie

Download de brochure »

Met de verwezenlijking van de nieuwe functie epilepsieconsulent, de presentatie van het visiedocument ‘Goede zorg voor mensen met epilepsie vanuit patiëntenperspectief’ en het vaststellen van de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief zal de Epilepsie Vereniging Nederland de komende tijd verder het gesprek aangaan met zorgverzekeraars, medische en niet-medische professionals en management in de epilepsiezorg. Het einddoel is de realisatie van epilepsiezorg die deskundig, toetsbaar en passend is bij epilepsie en mensen met epilepsie.

Praktijkvoorbeeld, eerste zetten
Eerste StartPoli in Zeeland
Lees meer »

 

Visie van de EVN op epilepsiezorg
Lees meer »

Voor meer informatie:
Ton Tempels
directeur Epilepsie Vereniging Nederland
06 – 16472750
0318 – 672772
t.tempels@epilepsievereniging.nl