Onderzoeken

Onderzoekproject Zelfmanagement en medicatietrouw

door Kempenhaeghe

Het onderzoek meet de (kosten)effectiviteit van een multi-component interventie (MCI).

De MCI bevordert medicatiebeleid door:

  • het aanleren van zelfmanagementvaardigheden;
  • het gebruik van eHealth tools, zoals de speciaal ontwikkelde app (Eppy), en medicijnpotjes (MEMS), die medicatie registreren.

Lees meer »


Evaluatieonderzoek functie ‘epilepsieconsulent’ door het NIVEL

Het NIVEL heeft het werk en de effecten van de nieuwe functionaris bij zowel zorgverleners als zorggebruikers geëvalueerd. Hiervoor is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uitgevoerd, respectievelijk in de vorm van interviews met betrokken zorgverleners en een patiëntenenquête.
Klik voor >NIVEL de samenvatting<
Klik voor >NIVEL de conclusies en aanbevelingen<
Klik voor >NIVEL het volledige rapport (919 kB)<


WebEase – evaluatie zelfmanagement programma bij epilepsie

Delorio et al.
Online epilepsie zelfmanagement-programma voor (jong) volwassenen met als doelen: vergroting kennis over epilepsie, betere opvolging medicatie-instructies, verminderen aantal aanvallen door stress management en verbeteren van slaaptijd en -kwaliteit, en gevoel van ondersteuning.

Lees meer (pdf) »