Zelfmanagement multi-component interventie

Onderzoek Goed Gebruik Geneesmiddelen / zelfmanagement

Epilepsie heeft een grote impact op de persoon, zijn omgeving en de maatschappij. Van alle personen met epilepsie krijgen 20%-30% hun aanvallen niet onder controle met medicijnen. Dit is zowel een last voor de persoon met epilepsie, als voor de maatschappij. Onjuiste inname van medicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Nauwe samenwerking tussen behandelaar en patiënt leidt tot een gezamenlijk gedragen medicatiebeleid (concordantie) en een betere medicatie inname.

Het onderzoek meet de (kosten)effectiviteit van een multi-component interventie (MCI). In dit onderzoek wordt een groep van 100 personen met epilepsie door toeval verdeeld in een interventie (MCI)- en een controlegroep, die gebruikelijke zorg krijgt.

De interventie MCI vindt plaats in de vorm van een programma waarin zowel kennis als vaardigheden aan bod komen.

De MCI bevordert medicatiebeleid door:

  • het aanleren van zelfmanagementvaardigheden;
  • het gebruik van eHealth tools; zoals de speciaal ontwikkelde app (Eppy), en medicijnpotjes (MEMS), die medicatie registreren.

De Epilepsie Vereniging Nederland heeft zitting in de Adviesraad.

Lees meer op de website van Kempenhaeghe »