Over PGE

Het ‘Platform goede epilepsiezorg’ wil bijdragen aan betere epilepsiezorg ten behoeve van een betere kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en hun naasten.

Doelen

  • Aanbieden van informatie, kennis, en ervaring waardoor geïnteresseerden zich snel kunnen inlezen in de thema’s en eenvoudig op de hoogte kunnen blijven van nieuwe ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden.
    Focus is primair de epilepsiezorg, maar ook bredere zorgconcepten en visies op zorgvernieuwing en praktijkvoorbeelden van andere chronische aandoeningen worden aangeboden.
  • Een platform bieden voor gedachte- en ideevorming gericht op verbetering van de epilepsiezorg.

Het PGE is een initiatief van de Epilepsie Vereniging Nederland (EVN).
De EVN spreekt de hoop uit dat ook zorgverleners en andere geïnteresseerden met ambitie de epilepsiezorg te verbeteren bijdragen zullen leveren om dit platform mede inhoud, actualiteit en dynamiek te geven.