Bij andere aandoeningen

Bij aandoeningen zoals diabetes, astma/COPD en reuma heeft men inmiddels verschillende interventies ontwikkeld. Chronische aandoeningen die voor een deel met dezelfde kenmerken en impact te maken hebben. De ervaring met deze interventies kunnen wellicht bijdragen aan de gedachtevorming over en ontwikkeling van interventies voor verbetering van de epilepsiezorg.