AanvalsPoli voor Kinderen noordelijke provincies

Logo Martini ziekenhuisHet Martini Ziekenhuis heeft sinds dit jaar een AanvalsPoli voor Kinderen. Deze poli is bedoeld voor kinderen die één of meer aanvallen hebben gehad en waarbij de huisarts, kinderarts of neuroloog denkt dat er mogelijk sprake is van epilepsie.

Logo umcgDe poli heeft een bovenregionale functie: kinderen van 0 tot 18 jaar uit Friesland, Groningen en Drenthe kunnen binnen twee weken terecht op de poli.

De AanvalsPoli voor Kinderen biedt expertise om bij kinderen snel en adequaat een diagnose te stellen. Prof. dr. Oebo Brouwer, kinderneuroloog in het UMCG en drs. Nynke Doornbal, kinderarts-kinderneuroloog in het Martini Ziekenhuis, zijn de initiatiefnemers van deze multidisciplinaire poli. De poli is opgezet in samenwerking met het UMCG, de afdeling Klinische Neurofysiologie en de Epilepsie Vereniging Nederland.

Alle onderzoeken worden op één dag verricht, met direct aansluitend een diagnosegesprek waarin advies wordt gegeven over het vervolgtraject. Zo hebben patiënten en hun ouders binnen één dag meer duidelijkheid.

Als de diagnose epilepsie wordt gesteld, wordt een behandeladvies gegeven. Er vindt een uitgebreid gesprek plaats met de epilepsieconsulentes die veel aandacht schenken aan de psychosociale begeleiding. De medische behandeling wordt zoveel mogelijk overgedragen aan de kinderarts of neuroloog in de eigen regio.

Ga naar de website van het Martini Ziekenhuis »