Cursus ‘Je epilepsie de baas’

Waarom de cursus ‘Je epilepsie de baas’?

Het resultaat van de zorg voor mensen met epilepsie wordt mede bepaald door de patiënt, de mens met epilepsie zelf.

De arts en in epilepsie gespecialiseerde zorgverleners zijn cruciaal bij de diagnostiek, behandeling van aanvallen en de begeleiding van mensen met epilepsie.

De patiënt zelf kan echter het werk van deze professionals versterken door een eigen rol in dit proces te spelen. Kennis op het gebied van de eigen epilepsie, maar ook het verwerven van vaardigheden op het terrein van omgaan met epilepsie in het leven en speciaal omgaan met ‘de zorg’ zijn hierbij van groot belang.

Om mensen met epilepsie en ouders van een kind met epilepsie te ondersteunen om deze rol te verwerven en uit te breiden, biedt de EVN een cursus aan in de regio. We starten op vier locaties:

  • Goes
  • Blaricum
  • Groningen (voor ouders)
  • Utrecht (voor ouders)

De cursus is bedoeld voor mensen die recent, maar minimaal een half jaar geleden, de diagnose ‘epilepsie’ hebben gekregen.

De cursus staat onder leiding van twee ervaringsdeskundige, professioneel getrainde begeleiders en bestaat uit vijf bijeenkomsten.

Lees meer »