EPD

Epilepsiecentrum Kempenhaeghe

Het beftreft een pilotproject om het EPD op bepaalde onderdelen (voorgeschreven medicatie, aanvalsgegevens, rapportages van activiteitenbegeleiding, verpleegkundigen en gedragswetenschappers) direct raadpleegbaar te maken voor (de vertegenwoordigers van) de patiënt of bewoner. In een ander project wordt de methodiek van de slaapwaakkalender gebruikt om de epilepsiepatiënt in de thuissituatie zijn eigen aanvalskalender te laten bijhouden. Hierdoor heeft de arts niet alleen een overzicht van de aanvallen van de klinische periode maar ook van de poliklinische perioden. Beide projecten worden nog op beperkte schaal toegepast waarbij deze ervaring van patiënten en artsen essentiële input vormt voor de verdere ontwikkeling van deze applicaties.